Tải Game

[HOT] Chuỗi sự kiện ưu đãi nạp server mới

08/10/2018

Các Đại hiệp thân mến,

Nhất Kiếm Giang Hồ có nhiều gói quà bao gồm các vật phẩm quý hiếm với giá cực kỳ ưu đãi, chư vị đừng bỏ lỡ để có được bước khởi đầu thật tốt nhé!

Lưu ý khi nạp các sự kiện ưu đãi: 

- Phải vào sự kiện trong game, nhấn vào gói nạp và nạp 1 lần duy nhất đúng mệnh giá mới được tính

- Nếu Đại hiệp nạp khác mệnh giá đã chọn sẽ tính thành nạp KNB bình thường

- Mọi hình thức nạp trên trang nap.funtap.vn đều tính thành nạp KNB bình thường.

1. Thẻ tuần - Thẻ tháng

 

Cách mua thẻ: Tại màn hình chính chọn Ưu đãi > Ưu đãi đặc biệt > Thẻ tuần thẻ tháng > Chọn gói muốn mua và ấn MUA -> Ấn Nạp thẻ -> Chọn hình thức nạp thẻ -> Chọn đúng mệnh giá gói ưu đãi (nạp 1 lần đúng giá)

Khi mua các thẻ tuần và thẻ tháng Đại hiệp sẽ nhận được nhiều ưu đãi tương ứng với số ngày trên thẻ:

- Thẻ tuần: Lập tức nhận 120KNB, trong 7 ngày mỗi ngày nhận thêm 1800 vàng, tổng 12.600 vàng

- Thẻ Tháng: Lập tức nhận 300KNB, trong 30 ngày mỗi ngày nhận thêm 1600 vàng, tổng 48.000 vàng

Lưu ý: Phải vào giao diện thẻ tuần thẻ tháng ấn mua thì mới được tính

2. Quỹ trưởng thành

Cách mua thẻ: Tại màn hình chính chọn Ưu đãi > Ưu đãi đặc biệt > Quỹ Trường Thành > Chọn gói muốn mua và ấn MUA -> Ấn Nạp thẻ -> Chọn hình thức nạp thẻ -> Chọn đúng mệnh giá gói ưu đãi (nạp 1 lần đúng giá)

3. Cây tiền

- Yêu cầu: VIP 1 trở lên

- Cách mua thẻ: Tại màn hình chính chọn Ưu đãi > Ưu đãi đặc biệt > Cây Tiền > Chọn loại rung tiên muốn rung và ấn RUNG -> Ấn Nạp thẻ -> Chọn hình thức nạp thẻ -> Chọn đúng mệnh giá gói ưu đãi (nạp 1 lần đúng giá)

- Mỗi ngày tiêu KNB để rung tiền, ngẫu nhiên sẽ được hoàn lại số KNB gấp 1,5 lần - 5 lần - 20 lần hoặc 100 lần 

4. Ưu đãi Pet giảm giá tới 90%

- Cách mua thẻ: Tại màn hình chính chọn Ưu đãi > Ưu đãi đặc biệt > Ưu đãi Pet > Chọn gói muốn mua và ấn MUA -> Ấn Nạp thẻ -> Chọn hình thức nạp thẻ -> Chọn đúng mệnh giá gói ưu đãi (nạp 1 lần đúng giá)

Trong sự kiện sẽ có các gói ưu đãi giảm giá tới 90% gồm nhiều vật phẩm để nâng cấp Pet, trang bị truyền thuyết và KNB:

- Gói giảm 90% (Yêu cầu VIP 1): Chắc chắn nhận 30KNB, 2 Đá tinh hồn, 1 Rương thiên sủng (xác suất ra pet SS), 1 thuốc EXP. Có xác suất nhận 1 Lệnh bài hoàng đế, 1 vũ truyền thuyết Long Uy

- Gói giảm 80% (Yêu cầu VIP 3): Chắc chắn nhận 60KNB, 3 Đá tinh hồn, 2 Rương thiên sủng (xác suất ra pet SS), 2 thuốc EXP. Có xác suất nhận 1 Lệnh bài hoàng đế, 1 vũ truyền thuyết Long Uy

- Gói giảm 70% (Yêu cầu VIP 5): Chắc chắn nhận 120KNB, 4 Đá tinh hồn, 3 Rương thiên sủng (xác suất ra pet SS), 3 thuốc EXP. Có xác suất nhận 1 Lệnh bài hoàng đế, 1 vũ truyền thuyết Long Uy

Lưu ý: 0h mỗi ngày sẽ cài lại sự kiện

5. Ưu đãi ngọc giảm tới 90%

- Cách mua thẻ: Tại màn hình chính chọn Ưu đãi > Ưu đãi đặc biệt > Ưu đãi Ngọc > Chọn gói muốn mua và ấn MUA -> Ấn Nạp thẻ -> Chọn hình thức nạp thẻ -> Chọn đúng mệnh giá gói ưu đãi (nạp 1 lần đúng giá)

Trong sự kiện sẽ có các gói ưu đãi giảm giá tới 90% gồm nhiều vật phẩm để cường hóa, đặc biệt là ngọc trang bị:

- Gói giảm 90% (Yêu cầu VIP 1): Chắc chắn nhận 10KNB, 1 Rương ngọc ngẫu nhiên, 1 thuốc EXP, 1 Loa thế giới. Có xác suất nhận 1 Lệnh bài hoàng đế, 1 áo truyền thuyết Long Uy

- Gói giảm 80% (Yêu cầu VIP 3): Chắc chắn nhận 30KNB, 2 Rương ngọc ngẫu nhiên, 2 thuốc EXP, 1 Loa thế giới. Có xác suất nhận 1 Lệnh bài hoàng đế, 1 áo truyền thuyết Long Uy

- Gói giảm 70% (Yêu cầu VIP 5): Chắc chắn nhận 60KNB, 3 Rương ngọc ngẫu nhiên, 3 thuốc EXP, 1 Loa thế giới. Có xác suất nhận 1 Lệnh bài hoàng đế, 1 áo truyền thuyết Long Uy

6. Một vốn 4 lời

- Cách mua thẻ: Tại màn hình chính chọn Ưu đãi > Một vốn bốn lời > Chọn gói muốn mua và ấn MUA -> Ấn Nạp thẻ -> Chọn hình thức nạp thẻ -> Chọn đúng mệnh giá gói ưu đãi (nạp 1 lần đúng giá)

Trong sự kiện, Đại hiệp nạp KNB sẽ được nhận lại gấp 10 lần trong 7 ngày liên tiếp, mỗi ngày được nhận gói quà gồm số lượng lớn vàng, đan nâng cấp Pet, nguyên liệu nâng cấp trang bị và hoa hồng

Lưu ý: Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận 1 lần DUY NHẤT

7. Nạp đầu nhận quà siêu giá trị.

- Lưu ý: Sự kiện này kéo dài trong 48h.

- MỐC 1: Nạp đầu đạt mốc bất kỳ sẽ nhận ngay gói quà hào hoa trị giá lên tới 28.800 vàng.

+ Vũ khí truyền thuyết Phượng Vũ

+ Siêu Pet Hỏa Điểu

+ Thời trang Du Tiên

+ Nguyên liệu cường hóa x20

+ Túi bạc lớn

- MỐC 2: Khi đạt mốc 250KNB tích lũy sẽ nhận ngay gói quà hào hoa trị giá 58.800 vàng.

+ Truyền thuyết Phượng Vũ Phù.

+ Truyền thuyết Phượng Vũ Liên.

+ Truyền thuyết Phượng Vũ Mão.

+ Truyền thuyết Phượng Vũ Bội.

+ 200KNB.

- MỐC 3: Nạp tích lũy đạt 1000KNB nhận ngay gói quà hào hoa trị giá 98.800 vàng.

- Truyền Thuyết Phượng Vũ Giới.

+ Truyền Thuyết Phượng Vũ Bội.

+ Truyền Thuyết Phượng Vũ Y.

+ Truyền Thuyết Đai Phượng Vũ.

+ Truyền Thuyết Phượng Vũ Hài.

8. Ưu đãi Pet Giới hạn:

- Cách mua thẻ: Tại màn hình chính chọn Ưu đãi trên màn hình game -> Chọn gói muốn mua và ấn MUA -> Ấn Nạp thẻ -> Chọn hình thức nạp thẻ -> Chọn đúng mệnh giá gói ưu đãi (nạp 1 lần đúng giá)

- GÓI 1:

+Khi mua gói Ưu đãi Pet giá 500.000VNĐ nhận ngay quà trị giá 5000KNB gồm:

Pet cấp S Lôi Vương, 12 Tẩy tủy đan, 5 Bách luyện đan, 20 thức ăn Pet - trung, 5 Đá tinh hồn.

+Lưu ý: Sự kiện mở ra khi nhân vật đạt lever 25, kéo dài trong 8h.

- GÓI 2:

+Khi mua gói Ưu đã Pet giá 1.000.000VNĐ nhận ngay quà trị giá 8000KNB gồm:

Pet cấp S Hắc Vô Thường, 24 Tẩy tủy đan, 10 Bách luyện đan, 10 thức ăn Pet – cao, 10 Đá tinh hồn.

+Lưu ý: Sự kiện mở ra khi nhân vật đạt lever 30, kéo dài trong 8h.

10. Gói ưu đãi Tân Thủ:

 - Gói ưu đãi tân thủ 1:

Mua với giá 380KNB nhận gói quà tổng trị giá 2.000KNB gồm:

Pet cấp S Thanh Long, 20 Thủy tinh trắng, 5 Đá đột phá, Kim Trư, mở gói ưu đãi tân thủ 2.

- Gói ưu đãi tân thủ 2:

Mua với giá 680KNB nhận gói quà tổng trị giá 6000KNB gồm:

2 lệnh bài danh vọng, 20 thuốc exp, 3000 vàng, 3000 cống hiến bang, mở gói ưu đãi tân thủ 3.

- Gói ưu đãi tân thủ 3:

Mua với giá 1680KNB nhận gói quà tổng trị giá 12.000KNB gồm:

Avatar , 50 tẩy tủy đan, 30 đá tinh hồn, 50 bách luyện đan, mở gói ưu đãi tân thủ 4

- Gói ưu đãi tân thủ 4:

 

Mua với giá 2880KNB nhận gói quà tổng trị giá 26.800KNB gồm:

Tóc lạc huyền, 1 khóa đồng tâm, 20 rương thú quyết, 60 long lân thường, mở gói ưu đãi tân thủ 5

- Gói ưu đãi tân thủ 5:

Mua với giá 6880KNB nhận gói quà tổng trị giá 48.600KNB gồm:

Vũ khí băng minh, 2 ngọc tím, 50 hàn thiết, 200 phù sơ cấp, mở gói ưu đãi tân thủ 6

- Gói ưu đãi tân thủ 6:

Mua với giá 9680KNB nhận gói quà tổng trị giá 64.500KNB gồm:

Thời trang oanh ca thúy liễu, 100 đá tăng bậc, 700 bồi lĩnh đan, 2 vé quay pet, danh hiệu Tiếu Ngạo Giang Hồ

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ