Tải Game

【GIẢI ĐẤU】Huyết chiến Tống Kim - Vạn sát xưng đế

12/11/2018

Thân gửi các đại hiệp,

Chiến trường Tống - Kim liên server đã mở, mời các Đại hiệp cùng tham chiến tranh đoạt Huyết Chiến Lệnh bằng vàng

- Thời gian: 13/11 - 19/11/2018

- Nội dung: Trong thời gian sự kiện Đại hiệp tham gia chiến trường Tống - Kim, đạt thành tích yêu cầu nhận thưởng hấp dẫn.

- Phần Thưởng:

1. TOP 1,2 all server điểm chiến trường: 

 TOP 1: Nhận Huyết Chiến Lệnh bằng vàng phe Tống

 TOP 2: Nhận Huyết Chiến Lệnh bằng vàng phe Kim

2. TOP cụm liên sv:

 - TOP điểm chiến trường liên server: 

+ TOP 1: 15 Phù cao cấp, 3 Rương Kỵ Trang Vàng, 15 Hàn Thiết

+ TOP 2-5: 10 Phù cao cấp, 2 Rương Kỵ Trang Vàng, 10 Hàn Thiết

+ TOP 6-10: 8 Phù cao cấp, 1 Rương Kỵ Trang Tím, 8 Hàn Thiết

+ TOP 11-20: 5 Phù cao cấp, 1 Rương Kỵ Trang Tím, 5 Hàn Thiết

 - TOP cao thủ Tống - Kim:

+ 3 Đại hiệp có lượt kích sát cao nhất

+ 3 Đại hiệp có lượt trợ công tốt nhất

+ 3 Đại hiệp có lượt chiếm trụ nhiều nhất

☞ Tặng: 5 Phù trung cấp, 1 Rương Kỵ Trang Tím, 5 Hàn Thiết

- Phạm vi: Tất cả các máy chủ, chia thành 11 cụm:

Cụm 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Cụm 2: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Cụm 3: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Cụm 4: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Cụm 5: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

Cụm 6: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Cụm 7: 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56

Cụm 8: 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64

Cụm 9: 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72

Cụm 10: 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80

Cụm 11: 81, 82, 83, 84, 85, 86

- Lưu ý: 

+ BXH điểm được tổng kết vào 23:59:59 ngày 19/11/2018

+ Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng

Chư vị huynh đệ đã sẵn sàng cho giải đấu hoành tráng này chưa?

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ