Tải Game

Đua Top Lực Chiến - Tranh Đoạt Bá Chủ Liên Server

11/03/2019

Đua Top Lực Chiến - Tranh Đoạt Bá Chủ Liên Server

Big update 5.0 cùng rất nhiều tính năng mới, hoạt động mới sắp tới rồi. Chính vì vậy, Muội xin thông báo 2 sự kiện đua Top chiến lực nhân dịp Big Update 5.0 ạ!!


Sự kiện 1: Đua TOP Tổng Lực Chiến Liên Cụm Server

1. Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, TOP 10 Đại hiệp có tổng lực chiến cao nhất trong Cụm Server của mình sẽ nhận được phần thưởng cực hấp dẫn.

2. Chia cụm server:

 • Cụm 1: S1 - S105
 • Cụm 2: S106 - S195
 • Cụm 3: S196 - S225

3. Thời gian: 23h00 ngày 11/03 - 23h00 ngày 17/03

4. Phần thưởng:

 • Top 1: Danh hiệu Võ Lâm Minh Chủ + 50 Phù Cam + 200 Đá Sao
 • Top 2: Danh hiệu Bá Chủ Server + 40 Phù Cam + 150 Đá Sao
 • Top 3: Danh hiệu Bá Chủ Server + 30 Phù Cam + 100 Đá Sao
 • Top 4-10: Danh hiệu Bá Chủ Server + 20 Phù Cam + 50 Đá Sao


Sự kiện 2: Đua TOP Tăng Lực Chiến Liên Cụm Server

1. Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, TOP 10 Đại hiệp tăng lực chiến nhiều nhất trong Cụm Server của mình sẽ nhận được phần thưởng cực hấp dẫn.

2. Chia cụm server:

 • Cụm 1: S1 - S105
 • Cụm 2: S106 - S195
 • Cụm 3: S196 - S225

3. Thời gian: 23h00 ngày 11/03 - 23h00 ngày 17/03

4. Phần thưởng:

 • Top 1: Danh hiệu Võ Lâm Minh Chủ + 2 Rương Kị Trang (Bộ) + 100 Thanh Đồng
 • Top 2: Danh hiệu Bá Chủ Server + 1 Rương Kị Trang (Bộ) + 100 Thanh Đồng
 • Top 3: Danh hiệu Bá Chủ Server + 1 Rương Kị Trang (Bộ) + 50 Thanh Đồng
 • Top 4-10: Danh hiệu Bá Chủ Server + 1 Rương Kị Trang Vàng + 30 Thanh Đồng

**LƯU Ý:

- BQT sẽ lấy log lực chiến vào thời điểm 23h.

- Sự kiện đua top tăng lực chiến chỉ tính lực chiến tăng trong thời gian sự kiện

- Phần thưởng sẽ được phát sau 48h kể từ khi công bố kết quả

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ