Nhất kiếm giang hồ

Một lời chúc - Vạn niềm vui
10.000
30.000
50.000
80.000
Đã có 0 lời chúc được gửi
Chúc mừng Nhất Kiếm tròn 3 tuổi Happy Birthday NKGH <3 Chúc Nhất Kiếm ngày càng phát triển và thành công! Chúc cộng đồng Nhất Kiếm ta ngày càng vững mạnh ^^ 3 năm nghĩa tình đồng hành cùng NKGH nè~ Chúc NKGH sinh nhật vui vẻ. Mãi bên nhau bạn nhé ^^
10/10/2018 - 10/10/2021
Số bánh bạn làm được 0
Bạn có 0 nguyên liệu làm bánh

00

00

00

Hạng Tên NV Level Chiến lực