Tải Game

[HOT] CHÍ TÔN TRỞ LẠI - TINH THẦN BẤT BẠI

02/04/2020

Các đại hiệp thân mến,
Trong tháng 4 này, một sự kiện dành riêng chào đón người cũ trở lại mang tên Chí Tôn Trở Lại. Hãy cùng điểm qua những điểm đặc sắc trong sự kiện này nhé!

A- Các tài khoản offline trên 30 ngày
Gồm 4 mục ưu đãi:
1. Phúc Lợi ( nhận ngay) (thấp hơn cấp server không quá 40 cấp)
Túi Bạc lớn x20
Vé quay pet x5
vé tăng tốc nhận lợi tức x 20
Vé làm mới phụ bản tài nguyên x20
Sách Nâng kỹ năng bị động x50
Cống hiến Bang x200000
Tẩy Tủy Đan x200
Hàn thiết x 50
Phù trung x30
Thủy Tinh Lam x 150
Ngoại trang trở về
Danh hiệu Chí Tôn trở lại
Đan chuyển Phái


2. Đặc Quyền
Thời gian tu luyện x10 75 giờ
X2 phần thưởng tống kim x  30 lần
x2 khiêu chiến anh hùng hội x 30 ngày
x2 phần thưởng vấn đáp tiệc bang 30 ngày
x2 phần thưởng Tuần biên bí bảo 30 ngày
x2 phần thưởng,exp các nhiệm vụ ngày (nhiệm vụ thương hội, nhiệm vụ trừng phạt, nhiệm vụ bang hội) 30 ngày 

3. Quà chí Tôn trở về (Yêu cầu tối thiếu Vip5)
Các tài khoản chí tôn trở về khi nạp đúng các mệnh giá sẽ nhận được KNB và phần thưởng như dưới đây, sẽ tạo 1 gói nạp Chí Tôn Trở vể riêng trên Web nạp.
- Qùa phúc lợi 50k : Qùa Nâng Cấp Trang Bị x1  300KNB được mua 20 lần
- Qùa phúc lợi 100k : Qùa nâng cấp thú cưỡi x1, 600 KNB  được mua 20 lần
- Qùa phúc lợi 200K:  Qùa nâng cấp võ hồn- hoa sen x1, 1200 KNB 10 lần
- Qùa chí tôn trở về nạp 20k nhận 150 KNB , có thể nạp 10 lần
- Qùa chí tôn trở về nạp 50k nhận 350 KNB, có thể nạp 10 lần
- Qùa chí tôn trở về nạp  100k nhận 700 KNB, có thể nạp 10 lần
- Qùa chí tôn trở về nạp 200k nhận 1350 KNB, có thể nạp 5 lần
- Qùa chí tôn trở về nạp 500k nhận 3000 KNB, có thể nạp 5 lần
- Qùa chí tôn trở về nạp 1 triệu nhận 6000 KNB, có thể nạp 3 lần
- Qùa chí tôn trở về nạp 2 triệu nhận 12000 KNB, có thể nạp 3 lần
- Qùa chí tôn trở về nạp 5 triệu nhận 30000 KNB, có thể nạp 2 lần
- Qùa chí tôn trở về nạp 10 triệu nhận 60000 KNB, có thể nạp 2 lần 

4. Qùa Tái xuất
- Đan Chí Tôn 999 KNB: Tăng lên lv chỉ định nhỏ hơn cấp server 10 cấp mua 1 lần

B- Các tài khoản offline trên 15

1. Phúc Lợi ( nhận ngay) (thấp hơn cấp server không quá 20 cấp)
Túi Bạc lớn x10
Vé quay pet x1
vé tăng tốc nhận lợi tức x 10
Vé làm mới phụ bản tài nguyên x10
Sách Nâng kỹ năng bị động x25
Cống hiến Bang x100000
Tẩy Tủy Đan x100
Hàn thiết x25
Phù trung x10
Thủy Tinh Lam x 50
Ngoại trang trở về

2. Đặc Quyền
thời gian tu luyện x10 30 giờ
X2 phần thưởng tống kim x  15 ngày
x2 khiêu chiến anh hùng hội x 15 ngày
x2 phần thưởng vấn đáp tiệc bang 15 ngày
x2 phần thưởng Tuần biên bí bảo 15 ngày
x2 phần thưởng,exp các nhiệm vụ ngày (nhiệm vụ thương hội, nhiệm vụ trừng phạt, nhiệm vụ bang hội) 15ngày

3. Qùa chí Tôn trở về (Yêu cầu tối thiếu Vip5)
Các tài khoản chí tôn trở về khi nạp đúng các mệnh giá sẽ nhận được KNB và phần thưởng như dưới đây, sẽ tạo 1 gói nạp Chí Tôn Trở vể riêng trên Web nạp.
- Qùa phúc lợi 50k : Qùa Nâng Cấp Trang Bị x1  300KNB được mua 10 lần
- Qùa phúc lợi 100k : Qùa nâng cấp thú cưỡi x1, 600 KNB  được mua 10 lần
- Qùa phúc lợi 200K:  Qùa nâng cấp võ hồn- hoa sen x1, 1200 KNB, được mua 5 lần
- Qùa chí tôn trở về nạp 20k nhận 150 KNB , có thể nạp 10 lần
- Qùa chí tôn trở về nạp 50k nhận 350 KNB, có thể nạp 5 lần
- Qùa chí tôn trở về nạp  100k nhận 700 KNB, có thể nạp 5 lần
- Qùa chí tôn trở về nạp 200k nhận 1350 KNB, có thể nạp 5 lần
- Qùa chí tôn trở về nạp 500k nhận 3000 KNB, có thể nạp 3 lần
- Qùa chí tôn trở về nạp 1 triệu nhận 6000 KNB, có thể nạp 2 lần
- Qùa chí tôn trở về nạp 2 triệu nhận 12000 KNB, có thể nạp 2 lần
- Qùa chí tôn trở về nạp 5 triệu nhận 30000 KNB, có thể nạp 1 lần
- Qùa chí tôn trở về nạp 10 triệu nhận 60000 KNB, có thể nạp 1 lần
4. Qùa Tái xuất
- Đan Chí Tôn 999 KNB: Tăng lên lv chỉ định nhỏ hơn cấp server 10 cấp mua 1 lần

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ